skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
6e UPDATE CORONA CRISIS

6e UPDATE CORONA CRISIS

Sportvriend,

 

Hierbij een update m.b.t. de Corona crisis.

  • Zoals afgelopen dinsdag door premier Mark Rutte aangekondigd ontwaken we langzaam maar zeker uit de Corona nachtmerrie.

M.b.t de sportbeoefening worden daarom de volgende maatregelen van kracht:

o   Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

o   Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

o   Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

o   Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches.

 

  • Afgelopen vrijdag, 24 april, heeft er overleg plaats gevonden met vertegenwoordigers van de Gemeente Almelo en de Almelose sportclubs om samen te bepalen hoe en wanneer we de sportbeoefening weer op gaan starten. Vanzelfsprekend met in acht name van de juiste veiligheidsmaatregelen, want ondanks dat iedereen staat te popelen om weer de wei in te rennen blijft de gezondheid van o.a. de spelers, ouders, trainers en begeleiders de aller-allerhoogste prioriteit.
  • Op basis van dit overleg hebben wij onderstaand programma opgesteld.

o   Vanaf donderdag 30 april beginnen we weer met de training voor de teams:

  • Mini’s, JO-O8, JO-O9, JO-O10, JO-O11, JO-O12 en JO-O13.
  • Voor alle teams geldt dat de training begint om 18:00 uur en eindigt om 19:00 uur.

o   De organisatie van de trainingen voor de oudere jeugd vergt meer werk o.a. i.v.m. de 1,5 meter regel. Vandaar dat deze trainingen de komende week nog niet beginnen.

o   Met behulp van het Corona-protocol van het NOC*NSF hebben wij voor de spelers t/m 12 jaar en de ouders de maatregelen opgesteld die van toepassing zijn. Dit overzicht staat onderaan dit bericht *1). Vriendelijk verzoek aan spelers en ouders om dit aandachtig door te nemen.

o   Het clubhuis, administratie, kleedkamers en krachthonk blijven voorlopig gesloten.

  • Niet PH-leden die toch willen sporten kunnen zich melden op www.veiligsporten.nu
  • Naast alle Corona perikelen ook nog een lichtpuntje: We krijgen een fonkelnieuw tenue!

Eerder hebben we aangekondigd dat we de leden nadrukkelijk zouden betrekken bij de keuze van ons nieuwe tenue. Echter, ook hier speelt de Corona crisis een rol en zijn we genoodzaakt om een andere weg te volgen. Daarom heeft de werkgroep al een voorselectie gemaakt en worden de leden de komende week via de leiders betrokken bij de definitieve keuze

  • De spelers van PH-1 hebben in de voetballoze periode de Truc van de Week geïntroduceerd voor de jeugdleden van PH. De jeugdleden moeten daarbij de trucs nadoen van PH-1 spelers. Prijswinnaars tot nu toe zijn geworden Joost Wanschers, Ties Voshaar, Milan Heukels en Pim Gierveld.
  • Om onze sponsoren te ondersteunen in deze Corona-tijd hebben we op onze website een overzicht van alle acties die onze sponsoren momenteel organiseren. Meer info via bijgaande link: https://www.phalmelo.nl/overzicht-activiteiten-van-onze-sponsoren/
  • Helaas hebben we moeten besluiten om de allereerste editie van het Wout Brama Pupillentoernooi op 20 juni niet door te laten gaan. Dit is erg zuur maar de enige juiste keuze. Het goede nieuws is dat wij in 2021 een nieuwe poging gaan wagen om het toernooi te organiseren.

 

Tot slot: Wij nemen onze verantwoordelijkheid t.a.v. een ieders gezondheid uiterst serieus. Dit kan leiden tot impopulaire en/of wellicht overdreven maatregelen.

PH-leden zijn verstandige mensen, dus wij rekenen op ieders begrip en medewerking, waarvoor bij voorbaat dank.

Zodra wij meer nieuws hebben te melden komen wij weer bij jullie in de lucht.

Tot dan: Blijf gezond & lief zijn!

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur s.v. PH – Almelo

 

 

*1)

Maatregelen voor spelers t/m 12 jaar:

 

o   Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

o   Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.

o   Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact

o   Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

o   Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet

o   Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden

o   Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie

o   Douche thuis en niet op de sportlocatie

o   Vermijd het aanraken van je gezicht

o   Schud geen handen

o   Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek

o   Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat

o   Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden

o   Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie

o   Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen.

o   Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden

o   Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken

o   Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie

 

Maatregelen voor de ouders en verzorgers:

 

o   Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

o   Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten

o   Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact

o   Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)

o   Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

o   Vermijd het aanraken van je gezicht

o   Schud geen handen

o   Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

o   Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen

o   Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer

o   Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat

o   Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden

o   Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie

o   Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren)

o   Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden

o   Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

Back To Top