skip to Main Content
sportvereniging PH
ALV: Groene Cijfers, Nieuwbouw Kleedkamers En Contributie Blijft Gelijk (foto’s)

ALV: groene cijfers, nieuwbouw kleedkamers en contributie blijft gelijk (foto’s)

Het gaat goed met PH Almelo. Zowel financieel als sportief staat onze club er uitstekend voor, zo bleek maandagavond tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Nieuwbouw kleedkamers in 2020/2021
Nadat gelegenheidsvoorzitter Fried Lubbers de vergadering had geopend en de jubilarissen in het zonnetje had gezet (zie hieronder), lichtte Leo ten Tije de groene cijfers toe: “De schulden zijn fors afgebouwd en er is een groeiende  kaspositie”, aldus Leo, samen met Johan Rikhof een van de penningmeesters van PH. “Maar het moet zich nog even doorzetten voordat we weer fors kunnen investeren.” Fons Bruns, Bestuurslid Accommodatie haakte daarop in: “We spreken als bestuur de ambitie uit om in jaargang 2020/2021 te beginnen met de nieuwbouw van de kleedkamers, mits we aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Denk hierbij aan een sluitende begroting en een garantstelling van onder andere de gemeente. De bedoeling is dat de nieuwe kleedkamers worden gebouwd op de plek waar nu kleedkamers 9 t/m 12 zijn gesitueerd.”

Contributie blijft gelijk
Een ander punt dat de leden van de ALV tevreden stemde was het feit dat de contributie voor komend seizoen gelijk blijft. Johan: “Van de grootste drie Almelose clubs heeft PH de laagste contributie. Maar gezien onze goede financiële positie op dit moment en de gunstige vooruitzichten stellen we voor de contributie niet te verhogen.”

Tekort aan vrijwilligers
Ondanks dat het PH in vele opzichten dus voor de wind gaat, is het nijpende tekort aan vrijwilligers helaas nog altijd een repeterend verhaal – zo bleek ook maandavond weer: “In alle geledingen van de club zijn extra vrijwilligers hard nodig”, sprak Fried de circa 65 aanwezigen toe. “Daar hebben we met z’n allen een verantwoordelijkheid in. Ik roep iedereen op om hierin mee te denken. Vraag ook eens aan familie of vrienden of zij wat voor onze club willen betekenen.” Bovendien zit PH al geruime tijd zonder voorzitter. “We zoeken een boegbeeld voor onze club”, sprak de ad interim-voorzitter.

Vrijwilliger worden? Meld je dan aan bij Robin Assink: vrijwillger@phalmelo.nl

Jubilarissen
Een jaarlijks terugkerend ritueel op de ALV is het huldigen van de jubilarissen. Maandagavond werden de volgende leden naar voren geroepen:

  • 25 jaar lid: Gerard Veneman, Richard Veneman, Martijn Olde Olthof, Jan Wanschers, Jan Kortstee en Jef Vos
  • 40 jaar lid: Huub Gasthuis, Rick Schraven en Jurgen Schiphorst
  • 50 jaar lid: Paul Hoomans
  • 60 jaar lid: Ben Viskaal

Nadat bovenstaande jubilarissen de felicitaties en bijbehorende bloemen in ontvangst hadden genomen, richtte Roy Knobben (Bestuurslid Voetbal) het woord nog even tot Ben Ronhaar en Henk Wanschers. Hij bedankte beide heren voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor PH. “Jullie hebben ongelooflijk veel voor de club betekend, de laatste jaren voornamelijk als trainers van de mini’s. Namens de hele vereniging: dank daarvoor!”. Als blijk van dankbaarheid overhandigde Roy de beide mannen een kleine attentie.

Tot slot, hieronder een overzicht van de overige voorstellen van het bestuur waar de ALV maandag mee instemde.

  • Het Algemeen Bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met een aanpassing contributieregeling: je bent lid tot en met 30 juni van het jaar erop. Ofwel, je bent betalend lid voor een heel seizoen.
  • Het Algemeen Bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met het te vestigen Recht van Opstal.
  • Het Algemeen Bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met het af te sluiten convenant tussen PH-Voetbal en PH-Golf.

Bekijk hier de foto’s.

Back To Top