skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Algemene Ledenvergadering SV PH 7 November 2022

Algemene Ledenvergadering SV PH 7 november 2022

Veel goed nieuws maar ook wat zorgen over  prijsontwikkelingen van onder andere bouwmaterialen, dat stond op de agenda van de Algemene Leden Vergadering van maandag 7 november.

De vooruitzichten waren niet goed, toen uw verslaggever aan kwam fietsen was de parkeerplaats leeg. Maar toch zat het clubhuis vol voor de 106ste algemene ledenvergadering van PH. De parkeerplaats was dan wel leeg maar het fietsenrek zat vol, de brug aan de Veenelandenweg ging precies vandaag voor een maand in onderhoud en kan alleen fietsen en lopend worden gepasseerd.

Voorzitter Jeroen Looms opende de vergadering, bedankte iedereen die het afgelopen seizoen een bijdrage had geleverd aan PH, herdacht de ons ontvallen leden en sprak vol trots over alle goede ontwikkelingen op voetbal- en organisatorisch gebied, een greep uit zijn bloemlezing:

  • 10 pupillentrainers die het afgelopen jaar de opleiding tot voetbaltrainer volgden via PH
  • Iedere schoolvakantie een jeugdtoernooi, met iedere vakantie meer dan 130 spelertjes op onze velden
  • Een VOG verplicht gesteld voor alle jeugdleiders & trainers
  • Het Wout Brama Toernooi met meer dan 100 deelnemende teams en een prijsuitreiking niet door Wout, maar door zijn dochter en vader.
  • Iedere week een terugblik op de prestaties van de jeugdteams op de website
  • En als kers op de taart, een enorme groei van jeugdleden, alleen de afgelopen maanden al 40 nieuwe spelers

Daar tegenover zijn er ook uitdagingen

Zoals iedere vereniging heeft PH een uitdaging in het aantal vrijwilligers, ondanks dat er op alle gebieden grote groepen voor ons klaarstaan. PH wil extra vrijwilligers werven en inzetten via registratie in Sportlink en de inzet van een vrijwilligercoördinator

De financiën

Op financieel gebied heeft de penningmeester Leo ten Tije, met de hulp van Vrienden van PH de sponsorcommissie en de administratie PH goed door de Coronacrisis geloodst. De inkomsten werden natuurlijk geraakt door de stop in de winter tijdens de laatste coronamaatregelen, dit raakte met name de kantine-inkomsten. Daar tegenover zijn we blij met de nauwelijks negatief geraakte inkomstenstroom vanuit de leden en de sponsoren. PH is schuldenvrij, heeft een positief jaarresultaat,  heeft een langlopend energiecontract en de groei van leden helpt uiteraard om de boel gezond te houden. Om prijsstijgingen het hoofd te kunnen bieden is PH genoodzaakt de contributie te verhogen, per leeftijdscategorie komt er 1,50 bij.

De accommodatie

Tijdens de vorige ledenvergadering konden we veel ontwikkelingen melden, zoals nieuwe toplagen op de velden 2 & 3, 2 opgeknapte kleedkamers voor de dames en extra isolatie in het clubhuis.

Dit seizoen wat minder ontwikkelingen, we wilden ons richten op verduurzamen, onder andere via zonnepanelen, maar na onderzoek blijkt dat als grootverbruiker PH nog niet kan terugleveren. De zon schijnt overdag maar PH gebruikt deze stroom ’s avonds. De relevante ontwikkelingen hebben we hier dus nog tegoed.

Een grote wens van de leden is een grote verbouwing van het clubhuis, een bouwcommissie is hiervoor in het leven geroepen, na de bouw-uitdaging zal er ook gekeken worden naar de inrichting. Het plan is om in de maanden juni en juli van 2022 en 2023 de verbouwing en inrichting uit te gaan voeren.

Doelstelling is om dan het complex klaar te hebben voor de volgende 20 jaar, duurzaam opgezet, schone en goede kleedkamers, kwalitatief goede velden en een modern ingericht clubhuis.

Bestuurswisselingen, dankwoorden, jubilarissen en benoemingen

De voorzitter Jeroen Looms en bestuursleden Accommodatie, Fons  Bruns & Ben Lubbers zijn alle 3 aftredend volgens het rooster van aftreden maar stellen zich herkiesbaar. Onder luid applaus en de felicitaties voor de 60ste verjaardag van Ben zijn alle 3 de heren door de leden gevraagd om nog een periode van 3 jaar bestuurslid te zijn van onze vereniging.

PH huldigt, zoals ieder jaar, met veel plezier haar jubilarissen, dit jaar weer een grote lijst.

25 jaar: Eric Meijer, Ronny Braak, Floris Smienk, Sjoerd Dijkstra, Theo Knobben, Evert Dekker, Robbie Goossensen, Jeroen van der Veer, Frank Tooren, Hessel Reekers, Cees, Ruud van der Werf, Joeri ten Tije, Stefan Bruns, Mart Jeths, Han Lubbers en Niek Loohuis.

40 jaar: Mustafa Keskin, Jan Olsman, Edwin van Rossum en Bjorn Gierveld

50 jaar: Henny Stopel, Walri Krake, Marcel Lubbers, Jos Rekers, Edwin Trienen

60 jaar: Jan Golbach en Ton Trienen

Johan Rikhof, 56 jaar lid, onder andere via jeugdcommissies en barcommissies en de laatste jaren als Penningmeester heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Hij wordt door de vergadering bedankt met de titel Lid van Verdienste.

William Grooten, wat heeft hij niet gedaan? 55 jaar lid. Leider PH 1, bardiensten, horeca-bestellingen, uitjes naar voetbal- en schaatswedstrijden in binnen- en buitenland,  toernooi-, bar- en kledingcomissies, verkoper van loten, ontbijtkoeken, kerstbomen, kaarsen en chocoladeletters en natuurlijk de Kerstbingo. Om hem te bedanken voor dit alles wordt William benoemd tot Erelid van SV PH.

Vrijwilligers Ray Agerbeek, Rob de Vries en Gerwin Peper zijn bedankt voor hun jarenlange bijdrage als vrijwilliger, zij hebben na afgelopen seizoen een punt gezet achter hun carriere van bijna 20 jaar als vrijwilliger.

De Heracles Twente academie, of was het nou andersom?

Afsluitend een presentatie van Dominique Scholten, directeur van de FC Twente Heracles Academie. Hij vertelt hoe de academie midden in de regio staat en samenwerkt met onder andere PH Almelo. Zowel namens de academie als begeleid via de academie, bij de regionale clubs voetballen de regionale toppers wekelijks hun uurtjes, in de hoop dat we jaarlijks regionale voetballers kunnen blijven zien op het Erve Asito en in de Grolsch Veste.

 

Back To Top