skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Corona Update – Specifieke Regels Over Bezoek Aan Ons Clubhuis

Corona Update – specifieke regels over bezoek aan ons clubhuis

Sportvriend,

De bal rolt weer. Er wordt getraind, er zijn oefenwedstrijden en ook toernooien.

De officiele wedstrijden beginnen ook binnenkort. Om er voor te zorgen dat we zo lang mogelijk mogen blijven voetballen willen we ons graag aan de regels houden zoals deze opgesteld zijn door de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Twente.

Hieronder vind je info over de extra regels vanaf 10 augustus in relatie tot het openstellen van sportkantines.

Concreet betekent dat voor ons allen:

 • We eisen contactgegevens van iedere bezoeker
 • We vragen iedereen bij binnenkomst de handen te desinfecteren
 • We verzoeken zoveel als mogelijk per groep/team/elftal te bestellen
 • We verzoeken deze bestelling bij voorkeur contactloos te betalen
 • Indien contactloos betalen niet mogelijk is dan hebben we de voorkeur voor een betaling per pinpas
 • Indien er geen betaling mogelijk is per pinpas dan is contant geld toegestaan, leg dit op de bar en betaal zo veel als mogelijk gepast. De barmedewerker zal het geld van de bar pakken.
 • Bezoekers moeten zitten, aan een tafel of aan de bar
 • Gezien het doorstromende karakter van een sport-kantine-bezoeker doet SV PH niet aan het toewijzen van een vaste zitplek (placering). Bezoekers mogen dus zelf weten waar ze gaan zitten, zolang ze de tafels en stoelen niet verplaatst worden. Er kan dus ook niet gereserveerd worden.
 • We houden 1.5 meter afstand
 • We volgen looplijnen zoals deze geplaatst zijn
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan, hoe mooi er ook meegezongen wordt.
 • Bij alles wat hierboven niet genoemd is zijn de richtlijnen van het Protocol Horeca van de KHN en de noodverordening COVID-19 Twente van de Veiligheidsregio Twente leidend voor de openstelling van sportkantines in de gemeente Almelo.

Voor reservering, placering, vragen naar contactgegevens voor bron- en contactonderzoek door de GGD en een gezondheidscheck gelden per 10 augustus aanvullende regels.

In onderstaande links vindt u de relevantie informatie:

– Persconferentie site van de rijksoverheid

– Checklist opstart sportkantines NOC*NSF.

– Protocol Horeca per 10 augustus.  

– Noodverordening Veiligheidsregio Twente

Uit de Noodverordening COVID 19 Twente, de Checklist opstart sportkantines NOC*NSF en het KHN Protocol Horeca, kan geconcludeerd worden dat op het moment dat er sprake is van doorstroming de plicht tot een gezondheidscheck, vragen naar contactgegevens en placeren niet geldt. Het aanbrengen van markeringen, om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan, volstaat. Wanneer gasten plaats nemen in de sportkantine, is de exploitant wel verplicht tot een gezondheidscheck, vragen naar contactgegevens en placeren.

OEFEN – BEKER PROGRAMMA PH – 1

dinsdag 25 augustus 20:15 Rohda Raalte – PH OEFEN
zaterdag 29 augustus 17:00 PH – Voorwaarts Twello BEKER
zaterdag 5 september 17:00 Vorden – PH BEKER
dinsdag 8 september 20:15 BWO – PH OEFEN
zaterdag 12 september 17:00 PH – Bon Boys BEKER

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur s.v. PH – Almelo

Back To Top