skip to Main Content
sportvereniging PH
Extra Nieuwsbrief

Extra Nieuwsbrief

Communiqué s.v. PH Almelo en PH Golf m.b.t. nieuwbouw kleedkamers en clubhuis.

In november 2017 hebben, zowel het Algemeen Bestuur van s.v. PH als ook het Algemeen Bestuur van PH Golf, hun Algemene Leden Vergadering o.a. de volgende 2 vragen gesteld:

  • Nieuwbouw als denkrichting akkoord?
  • Lenen als financiering akkoord?

De vragen hebben geleid tot een onderzoek naar nieuwbouw van kleedkamers voor de voetbal en een nieuw clubhuis voor de golf. 

Vanuit beide besturen en leden zijn de commissies BOUW en FINANCIËN gevormd. Zij hebben verschillende vergaderingen en bijeenkomsten gehad. Er zijn ook meerdere gesprekken geweest met de gemeente Almelo. Tevens is een bezoek gebracht aan de verenigingen Berghuizen en NEO voor informatie over bouwkosten, subsidie en de te nemen stappen. Daarnaast zijn er offertes en kostenramingen opgevraagd bij bouwbedrijven.

Op basis van alle gegevens verzameld en uitvoerig besproken, adviseren beide commissies aan hun besturen om de bouw van de kleedkamers en het clubhuis te beginnen in 2020. Betekent concreet dat bij invulling van de basisvoorwaarden, zoals goedkeuring door Algemene Leden Vergadering, toekenning van subsidies en financiering door de bank, de nieuwbouw van kleedkamers en clubhuis voor aanvang seizoen 2020/2021 gerealiseerd kunnen zijn. De nieuwe kleedkamers komen op de locatie van de huidige kleedkamers 9 t/m 12 . Het nieuwe clubhuis voor PH Golf komt in een L-vorm achter de nieuwe kleedkamers te staan met het terras uitkijkend op de golfbaan. Het plan om ook de kleedkamers 3 t/m 8 aan te pakken hebben we om financiële redenen doorgeschoven. Deze staan gepland na de realisatie van de nieuwbouw op locatie 9 t/m 12, mits alle voorwaarden op dat moment (o.a. financiën) dit toelaten. 

Belangrijkste redenen om het plan een jaar door te schuiven:

Financiën:

  • Door verschillende acties is s.v. PH op de goede weg, is er een positief saldo en zijn we bezig om ook wat “vet op de botten” te creëren. Echter dit is nog maar 1 jaar het geval en we willen graag wat meer reserves. Voor borgstelling bij SWS en de Gemeente is het ook beter om een positieve reputatie van 2 jaar te kunnen overleggen. 
  • Daarnaast zijn we niet zeker over een paar toekomstige inkomsten.
  • Ook zullen een aantal kosten en uitgaven gaan stijgen bij verdere promoties van onze prestatie elftallen.
  • Als laatste, maar niet onbelangrijk, zijn we genoodzaakt een aantal groot onderhoud projecten nu uit te voeren.

Externe Omgeving:

  • Er is nog geen duidelijkheid wat te doen met het gemeentelijk onderkomen op ons complex.
  • Verder is sinds kort bekend gemaakt dat de subsidieregeling BTW in gaat per 1.1.2019, wat betekent dat s.v. PH de BTW op de bouw kan terugvragen.
  • En ook hier, last but not least, de bouw wereld is overspannen en leidt tot hogere prijzen en krapte in beschikbaarheid. We verwachten dat dit vanaf 1.1.2020 minder gespannen zal zijn.

In onze Algemene Leden Vergaderingen zullen we jullie verder informeren over de nieuwbouwplannen en redenen om dit uit te stellen.

Namens s.v. PH         Almelo Namens PH Golf

Algemeen Bestuur     Algemeen Bestuur

Almelo, 22 juni 2018

Back To Top