skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Gezamenlijk Statement Voetbalverenigingen Regio Twente

Gezamenlijk statement voetbalverenigingen regio Twente

In het persbericht van de TC Tubantia van 3 februari jongstleden heeft Achilles Enschede
aangegeven onderdak te bieden aan 6 jeugdteams van de Prestige Football Academie (PFA) met als
doel om vanaf volgend seizoen deel te nemen aan de reguliere competitie van de KNVB.
Veel clubs in de regio hebben hier hun zorgen over geuit en inmiddels gedeeld met de KNVB en de
Federatie Enschedese Voetbalverenigingen (FEV). In deze gezamenlijke verklaring willen we graag
ons standpunt delen.

De opkomst van commerciële voetbalscholen in het Nederlandse voetballandschap kan niet los
gezien worden van de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij individuele ontwikkeling meer
aandacht krijgt. De commerciële voetbalscholen springen hier goed op in en zijn aantrekkelijk voor
jonge ambitieuze voetballers en voetbalsters die zo, naast trainingen en wedstrijden bij hun eigen
club, extra (uitdagend) kunnen trainen.

Het onderbrengen van de (commerciële) PFA bij Achilles Enschede, waardoor spelers vertrekken bij
hun huidige verenigingen, vinden wij echter een slechte ontwikkeling in het regionale voetbal. Waar
dit initiatief aan voorbij gaat is dat een voetbalvereniging meer is dan een plek waar je leert
voetballen. Een voetbalvereniging biedt voor zijn leden, naast het voetbalplezier, een belangrijke
sociale omgeving. Vaak verbonden met de buurt, de school en vriendjes en vriendinnetjes. Een
omgeving waar je niet alleen je voetbaltalent kan ontplooien, maar misschien ook wel je
scheidsrechters talent, je bestuurlijk talent of je vrijwilligerstalent. Een plek waar je voelt dat je
onderdeel bent van een groter geheel en waar je vriendschappen voor het leven maakt.

Een commerciële voetbalschool binnen een amateurclub, die gevoed zal moeten worden met
spelers/speelsters van de andere amateurclubs, doorbreekt dit sociale proces en zal dit nooit in
dezelfde mate kunnen bieden door de afwezigheid van clubcultuur, vrienden en een
vrijwilligersafhankelijkheid. Daarnaast is het presteren niet het enige uitgangspunt; presteren en een
forse contributie gaan ‘hand in hand’ en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De manier waarop dit nieuws naar buiten is gekomen en het gebrek aan transparantie vanuit
Achilles Enschede vinden we oncollegiaal en contraproductief. Verder druist het volledig in tegen de
plannen van de Gemeente Enschede om het voetballandschap in Enschede verder te concentreren
en brengt hierin nieuwe onwenselijke dynamiek.

Met deze opzet zullen de verhoudingen binnen de huidige voetbalverenigingen in onze regio en
Achilles Enschede onder druk komen te staan. De clubs zullen jaarlijks geconfronteerd worden met
een actieve scouting/werving vanuit Achilles Enschede. Daartegenover staat dat de ‘eigen’ club weer
het vangnet moet (en wil) zijn voor teleurgestelde spelers die hun predicaat ‘talent’ bij Achilles
Enschede niet waar kunnen maken of waarvan de ouders niet langer bereid zijn de forse contributie
te betalen.

Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt vinden we het erg onwenselijk dat het lidmaatschap bij
Achilles Enschede en de PFA behoorlijke kosten met zich meebrengt. Kosten die niet iedereen in
onze maatschappij zich kan veroorloven en die in geen verhouding staan tot een gemiddeld
contributiebedrag van de gezamenlijke clubs. De reden dat deze bijdrage zo hoog is, ligt opgesloten
in het commerciële belang van de PFA. De tweedeling die dit veroorzaakt in de maatschappij vinden
wij een slechte ontwikkeling, voetbal is bij uitstek een volkssport en zal voor iedereen bereikbaar
moeten zijn.

De amateurclubs in de regio hebben al tientallen jaren talenten laten ontplooien en in goede
samenwerking met de FC Twente/Heracles Academie, spelers/speelsters naar het hoogste niveau in
Nederland gebracht. Denk aan Arnold Bruggink, Karim El Ahmadi en Jan Vennegoor of Hesselink,
maar ook aan de huidige generatie zoals Wout Weghorst, Wout Brama, Jesse Bosch, Jill Roord en
Daan Rots. Spelers met roots bij regionale clubs, waar ze nog altijd met een warm gevoel worden
onthaald en aan terug denken.

Helaas is deze droom niet voor iedereen weggelegd. De FC Twente/Heracles Academie en de
amateurverenigingen in onze regio delen al jaren de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
opleiden, instromen maar vooral ook het afstromen van jong talent in onze regio. Dit nieuwe
initiatief van de PFA en Achilles Enschede richt zich vooral op de instroom en opleiding, maar geeft
op geen enkele wijze blijk van aandacht voor de afstroom van de spelers/speelsters in een
kwetsbare leeftijdscategorie.

Als amateurclubs gaan we door waar we goed in zijn: het bieden van een sportieve, sociale
omgeving waarin talenten worden ontplooid, vriendschappen beginnen en vrijwilligers volop de
handen uit de mouwen steken, en waar de deur voor iedereen altijd open staat!
Dat de gezamenlijke amateurclubs een gedeelde uitdaging hebben als het gaat om onder meer de
verdere ontwikkeling van spelers/speelsters, trainers en technisch kader is helder. Samen maken we
die plannen met onze partner FC Twente/Heracles Academie. Binnenkort volgt hierover meer
nieuws.

Wat er ook volgt; we werken gestaag door om een mooie club en trotse voetbalregio te blijven
waarin samenwerken, ontwikkelen en onderling presteren mede centraal staan. We staan voor een
gezonde mix van plezier en prestatie. Geen club van individuen, onze vereniging bindt ons immers,
en samen maken we de club!

Back To Top