Ph Logo Def

HONDEN NIET MEER WELKOM OP ACCOMMODATIE PH-ALMELO

Bij sportvereniging PH-Almelo zijn  na zaterdag 31 maart honden niet meer welkom op het sportcomplex. “Wij vinden dat jeugd en honden niet samengaan”, verklaart bestuurslid Peter Rewinkel de keuze van de voetbalvereniging. “Daarin moet je als club ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken.”

Het balletje is een paar maanden geleden aan het rollen gekomen toen de jeugdcoördinatoren van de club op het bestuur afstapten. Geïnspireerd door de reclames van het Longfonds (voorheen Astmafonds) over een hondenvrije generatie, vroegen zij het bestuur of ook PH Almelo hier misschien zijn steentje aan zou kunnen bijdragen.

Het bestuur was direct enthousiast. “Honden en jeugd gaan niet samen”, reageert Rewinkel. “En bij een voetbalclub is er veel jeugd. Als er dan honden langs de lijn staan, dan is de kans groter dat die jeugd last heeft van allergische reacties, aangezien momenteel meer dan 14% van de jeugd  allergisch reageert op honden, mede door de populariteit voor buitenlandse en wolfachtige rassen. Deze allergie uit zich o.a. in benauwdheid en eczeem. Wij vinden dat we daar een voorbeeldfunctie in hebben als club, een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij hebben niet de illusie dat we als bestuur honden direct van het complex af kunnen krijgen. Dat is ook helemaal niet onze bedoeling, maar we willen wel dat kinderen niet meer met honden geconfronteerd worden op het voetbalveld.”

Wij vinden dat we een voorbeeldfunctie hebben als club, een maatschappelijke verantwoordelijkheid

Om de accommodatie hondenvrij te maken, is besloten om dat als een tweetrapsraket in te voeren. Eerst wordt de accommodatie op de momenten dat jeugd actief is hondenvrij, gevolgd door een hondenvrije accommodatie op alle momenten waarop er gevoetbald wordt. Deze gefaseerde aanpak kwam mede tot stand in samenwerking met de coördinator Huisdierenbeleid van het Longfonds, Albert Pril.

In de komende weken zal  Rewinkel of zijn collegae uit het bestuur er wel eens iemand op moeten aanspreken. “En als iemand toch de hond meeneemt dan krijgt hij een waarschuwing. En als dat niet helpt moeten we nadenken over andere maatregelen. Maar ik ga ervan uit dat het niet zover komt”

Het is een kwestie van gewenning, denkt het bestuurslid. Na verloop van tijd weet niemand meer beter. “Het is mooi wanneer mensen elkaar er dan ook op durven aan te spreken. Niet op een onbehoorlijke manier, maar gewoon op een nette wijze.”

PH Almelo loopt ermee voorop, maar Rewinkel denkt niet dat het nog lang duurt voor ook andere verenigingen zullen volgen. “Ik hoop en ga er eigenlijk ook wel vanuit dat ook andere clubs hun accommodatie hondenvrij zullen maken. Iedereen weet dat honden nou niet bepaald bijdragen aan een gezonder leven. Ik verwacht dat steeds meer verenigingen hier hun verantwoordelijkheid in zullen nemen.”