skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Jaarlijkse Contributieaanpassing

Jaarlijkse contributieaanpassing

In de algemene ledenvergadering van 2021 heeft het bestuur aangegeven over te willen gaan naar een jaarlijkse indexering van de contributie. Hiervoor is voorgesteld om de contributie te koppelen aan de CPI(=consumentenprijsindex). In de aankomende a.l.v. in november 2022 worden de leden nader geïnformeerd en wordt een besluit hierover aan de aanwezige leden gevraagd.

Voorgesteld wordt om:

De contributie jaarlijks maximaal te mogen verhogen met de jaarmutatie van de CPI(=consumentenprijsindex) van het CBS laten stijgen. Ieder jaar, uiterlijk op 1 mei, wordt de contributie door het bestuur voor het komende seizoen vastgesteld. De nieuwe bedragen worden vervolgens kort na 1 mei via de bekende kanalen gecommuniceerd.

 

Back To Top