Ph Logo Def

Overlijden van Harrie Vleerbos

Afgelopen maandag bereikte ons het droevige nieuws over het overlijden van

  Harrie Vleerbos

op de leeftijd van 77 jaar. Harry was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging

en voor zijn inzet is hij bij leven beloond met de eretitel

  Lid van Verdienste

Wij wensen zijn vrouw Ans, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte

toe met het verwerken van dit grote verlies.

De afscheidsdienst vindt plaats op 28 maart om 19:00 uur in de St. Jozefkerk,

St. Josephstraat 109 te Almelo

Bestuur, leden en vrijwilligers s.v. PH – Almelo