skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Terugblik Algemene Leden Vergadering

Terugblik Algemene Leden Vergadering

Een ruime terug- en vooruitblik op de afgelopen 2 jaar en de nabije toekomst, dat stond op de agenda van de Algemene Leden Vergadering van maandag 1 november. Door Corona is de ALV van 2020 niet doorgegaan, dus er was veel te vertellen.

Voor foto’s –> klik hier

Goed nieuws en veel activiteiten bij PH
Het gaat goed met PH, was de conclusie van voorzitter Jeroen Looms, helemaal als je de omstandigheden meeweegt. Er is flinke groei in jeugdleden, wellicht door het grote aantal activiteiten dat de afgelopen voetballoze periode georganiseerd is. De groei is zichtbaar bij alle jonge jeugd, bijvoorbeeld 20 extra mini’s sinds deze zomer en een 2de meisjesteam. Daartegenover is het aantal senioren licht afgenomen. Het grootste wapenfeit was natuurlijk het zeer succesvolle Wout Brama Toernooi, naast de spooktocht, vossenjacht, vele onderlinge toernooitjes, clinics met het eerste elftal maar ook met Ajax en de winterloop. PH heeft de ambitie om deze activiteiten te continueren en uit te breiden. Zoals Tim van Vlijmen (technisch manager jeugd) zei: “we hebben geprobeerd om ook in de Corona-periode altijd het licht aan te houden”. Ook op het gebied van het complex is er een hoop gebeurd. Er is aandacht gegeven aan materialen, een ruim aantal verplaatsbare doelen, voldoende ballen maar ook nieuwe kleding voor spelers en begeleiding. Tijdens de vorige ALV, oktober 2019 heeft PH aangekondigd dat de kleedkamers worden gerenoveerd. Dit is in de voetballoze periode daarom ook met enthousiasme aangepakt, vele sponsoren hebben materialen en diensten geleverd, vele vrijwilligers hebben geholpen, het resultaat mag er zijn. De kunstgrasvelden 2 en 3 zijn gerenoveerd, dankzij de gemeente. Daarmee heeft PH haar velden voor de komende jaren op orde. Looms besluit: “alles overziend kunnen we constateren dat het complex er goed bij ligt, er is veel gebeurd in de Corona periode, dankzij alle vrijwilligers. We danken al deze vrijwilligers voor hun bijdrage.”
Ten aanzien van de toekomst hebben Anne de Jong (hoofd jeugdopleiding) en Tim van Vlijmen een presentatie gegeven over de jeugdopleiding van PH en zijn er sfeerbeelden getoond van een gewenste verbouwing van de kantine, zowel het bargedeelte als de kantoorruimtes. Naast deze sfeerbeelden werd er verteld dat verduurzamen een belangrijk doel is, zowel vanuit financieel perspectief als vanuit onze plicht onze bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van onze aarde.

Zwarte cijfers, ondanks Corona
Penningmeester Leo ten Tije presenteerde het financiële verslag van de verening. Hij vertelde: “de omzet in de kantine werd natuurlijk flink geraakt afgelopen jaar, PH is daarom ook blij te constateren dat onze sponsoren trouwe supporters zijn gebleken. Het aantal sponsoren is op peil gebleven. Daarnaast is er daar waar passend gebruik gemaakt van allerlei verschillende vormen van subsidie.”
Gevolg hiervan is dat de vereniging beide boekjaren mocht afsluiten met zwarte cijfers. Daardoor is PH in financieel opzicht een kerngezonde vereniging, wat essentieel is om ook op sportief gebied kerngezond te zijn. Gezien de wereldwijde inflatie, zichtbaar in bijvoorbeeld gas- en stroomprijzen heeft de vergadering besloten om de contributie te verhogen met 1,50 EUR per kwartaal

Bestuurswisselingen, jubilarissen en Leden van verdienste
PH heeft een rooster van aftreden, waarin staat dat iedere bestuurder na drie jaar verplicht aftreed en herkiesbaar is, doordat er vorig jaar geen ALV is geweest hebben alle bestuursleden een jaar verlengd. Fried Lubbers stopt na ruim 7 jaar als secretaris hij wordt vervangen door Leon Woertman. Daarnaast stopt Johan Rikhof, na 4 jaar ook als penningmeester. Zijn taken worden overgenomen door Leo ten Tije, die tot nu samen met Johan het penningmeesterschap vervulde. Zoals gebruikelijk op de ALV werd een aantal leden in het zonnetje gezet. Zo werd Paul Hoomans benoemd tot Lid van Verdienste, vanwege zijn meer dan 40-jarige bijdrage als vrijwilliger, als bardienstmedewerker, organisator Kerstbingo en de organisatie van het 75-jarige bestaan. Petra Bruggeman werd bedankt voor haar inzet als Coördinator ABC, vanuit het Sportbedrijf. Harry Bruns en Gerard Engbersen werden bedankt voor hun hulp op financieel-administratief gebied, bijna 10 jaar lang. Daarnaast werd een groot aantal leden bedankt voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap:
• 25 jaar lid: Maurice Beunk, Bart Brama, Ruud Gasthuis, Armando Hanekamp, Danny Hasselt, Patrick Hofland, Jacco Holter, Ruud Lubbers, Tom Marsman, Clemens Rode, Fons Bruns, Cornelis van ’t Hoog, Ruud Hulshof, Jeroen Looms, Bjorn Wanschers, Peter Woldendorp, Remco Zwijnenberg en Marc Tyburski.


• 40 jaar lid: Jan Drees, Rob Groeneveld, Herman te Lintelo, Michael Kogelman, Jan Modderman, Charles Rikhof, Hennie Trienen, Loek del Sasso, Eric Diepenveen en Nazif Gonuldas


• 50 jaar lid: Paul Erkelens, Eric Grobben, Niek Haghuis, Frank Hesselink, Gerard Kers, Ben Lubbers, Rene Vogelzang en Jan van der Werf


• 60 jaar lid: Hein Leus, Wim Pots, Ben Brouwer, Gerhard Grothues, Stef Laarman, Egon van Os, Theo Pikkemaat en Theo Slag.

Back To Top