skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Update Corona Maatregelen PH

Update Corona Maatregelen PH

Door de Rijksoverheid zijn aangepaste maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Dit heeft ook gevolgen voor PH – Almelo.

Om te voldoen aan deze landelijk opgelegde maatregelen en de kans op besmetting/het overbrengen van het virus zo klein mogelijk te houden, worden de volgende maatregelen gehanteerd:

ALGEMENE GEZONDHEIDSVEREISTEN

 • Spelers/trainers die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging boven 37 graden Celsius) komen niet naar de training.
 • Spelers/trainers waarvan een gezinslid bewezen positief besmet is komen niet naar de training.
 • Spelers/trainer die om welke reden dan ook in quarantaine moeten verblijven komen niet naar de training.
 • Bij een mogelijke besmetting van een trainer of een speler houden wij ons aan het stappenplan coronabesmettingen welke door de KNVB opgesteld is, zie bijlage stappenplan-corona, klik hier .

TOEGANG PH – ALMELO

 • Het complex is toegankelijk voor trainers en spelers die op dat moment trainen of voetballen.
 • Het complex is alleen toegankelijk voor vrijwilligers die op dat moment een functionele taak/functie te verrichten hebben.
 • Het voetbalcomplex is niet toegankelijk voor ouders/toeschouwers die geen team gerelateerde functie hebben (alleen trainers, begeleiders, vlaggers en scheidsrechters zijn toegestaan, kleedkamerouders max 2 per team t/m O11)
 • Trainers en spelers mogen voor- en na hun eigen wedstrijd niet gaan kijken bij wedstrijden/trainingen van andere teams, omdat zij dan onder de categorie ‘toeschouwer’ geschaard worden. Verzocht wordt zo snel mogelijk na de training/wedstrijd het complex te verlaten.
 • Op zaterdagen geldt voor bezoekende teams (het uitspelende team) een maximaal aantal begeleiders van 5 personen. Dit is inclusief trainers, vlagger, chauffeurs.
 • Indien PH teams uit spelen, luidt het advies aan trainers om de geldende maatregelen van desbetreffende club te raadplegen.
 • Toegang tot complex is alleen mogelijk via de hoofdingang.
 • Het kleedkamergebouw en de kleedkamers zijn toegankelijk voor spelende leden. Voor 18+ leden zijn de kleedkamers toegankelijk op vertoon van een QR-code.

TRAININGEN

 • Het huidige trainingsschema (seizoen 2021-2022) wordt aangehouden om te mogen trainen
 • Ouders wordt verzocht hun kind zo veel als mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar de vereniging te laten komen. Indien niet mogelijk wordt verzocht het kind met de auto te brengen, waarbij ouders de auto niet zullen verlaten en zo snel mogelijk van het parkeerterrein zullen vertrekken.
 • De fietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden bij de hoofdingang, dit om de parkeerplaatsen vrij te houden voor auto’s en de toegang voor de hulpdiensten niet te versperren.

KANTINE 

De komende periode gelden er aangepaste maatregelen en openingstijden in onze kantine. De kantine is op zaterdagen vanaf 8:00 geopend. Uiterlijk 20:00 is de kantine gesloten. Daarbij nemen we de volgende maatregelen in acht:

 • De kantine is te gebruiken door iedereen met corona QR-code en een geldig identiteitsbewijs. Tijdens het verblijf in de kantine dient iedereen geplaceerd te zijn met andere woorden iedereen zit op een stoel of kruk. Vol = vol.
 • We vragen onze bezoekers dat zij zich aan alle hygiëne-voorschriften houden, en zo veel als mogelijk de 1,5 meter in acht nemen.
Back To Top