• Het was weer een hele klus! Met elkaar hebben we geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk de teamindelingen van het komende seizoen vorm te geven met als doelstelling dat iedere speler zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en met plezier komt voetballen. Wij beseffen onszelf dat het onmogelijk is om aan alle individuele wensen te voldoen, wij zijn van mening dat we met alle kennis en communicatie een zo goed als mogelijk indeling hebben gemaakt.

  Groei!

  Ten opzichte van voorgaande jaren merken we een aanzienlijke groei in onze jeugdopleiding. Wij zijn daarom ook ontzettend trots te vermelden dat we aankomend seizoen (minimaal) 18 onderbouw- en 8 middenbouw teams hebben! Dat brengt ook een grote(re) uitdaging met zich mee qua indeling van de teams.

  Dit betekent dat het kan zijn dat uw zoon of dochter aankomend seizoen bij andere teamgenootjes in het team komt ten opzichte van afgelopen jaar. Dit bevordert niet alleen het voetballende vermogen van een kind, maar ook de sociale ontwikkeling van een kind. Win win!

  Ter informatie: binnen de O8 selecteert PH niet. De O9-1, O10-1, O11-1, O13-1, O15-1, O17-1 en O19-1 zijn selectieteams. Door onverhoopte omstandigheden is de O19-1 met spoed op zoek naar een nieuwe trainer. We zijn blij dat Guy van Straaten de O19-1 tot de zomervakantie op zich neemt. De andere teams proberen wij op voetballend niveau zo gelijkwaardig mogelijk te verdelen. Het is belangrijk te vermelden dat dit de voorlopigeteamindelingen zijn. De voorlopige teamindelingen zijn tot stand gekomen door betrokken trainers, teammanagers, coördinatoren en hoofd jeugdopleiding.

   De teamindelingen zijn in eerste instantie gemaakt op basis van leeftijden. Voor de selectieteams wordt er ingedeeld op basis van intrinsieke motivatie in combinatie met uiteraard de voetbalvaardigheden. Uitsluitend bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen voor ouders of spelers aanleiding zijn om ons te vragen om een andere indeling te heroverwegen. Mail dan voor de onderbouw naar onderbouw@phalmelo.nl en voor de middenbouw naar middenbouw@phalmelo.nl. Vragen worden uitsluitend per mail beantwoord!

  Zoals te zien is, zijn we voor meerdere teams nog op zoek naar trainers en teammanagers. Lijkt het u leuk om een team te trainen, te assisteren of ander vrijwilligerswerk te verrichten? Stuur dan een mail naar onderstaand mailadres.

  Waar mensen werken worden fouten gemaakt! Staat de naam van uw kind er niet tussen? Stuur dan een mailtje met de naam + geboortedatum van je kind naar onderbouw@phalmelo.nl.

   Laten we er gezamenlijk een mooi en sportief seizoen van maken!

  En dan nu waar het om gaat --> klik op het PH logo bij dit artikel, rechtsboven, voor de indeling

   Met sportieve groet,

   TC PH Almelo.