skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop

Aanmelden/ uitschrijven

Lid worden van SV PH kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Je kunt je online inschrijven of een aanmeldingsformulier opvragen bij de administratie. Middels het tekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de rekeninghouder zich akkoord om per kwartaal de verschuldigde contributie af te laten schrijven van de bankrekening. Wij rekenen een bedrag aan inschrijfkosten ter dekking van de initiële kosten. Na dat een speler lid is geworden dient de voetbaltak via de betreffende groepscoördinator een intake te doen om te kijken in welk team deze speler terecht kan.

Het inschrijfformulier vind je hier: Inschrijven

Contributie per kwartaal

Mini's€30,50
Pupillen€43,50
Junioren€65,50
Senioren (> 18jr.)€75,75
Zaalvoetbal€44,50
35+/45+€28,50
Donateurs€14,75
Deelname kledingplanInbegrepen in kwartaalbedrag

Inschrijfgeld wordt automatisch afgeschreven bij de eerste contributie-inning.
De contributie kan gewijzigd worden tijdens de algemene jaarvergadering.
(De vermelde contributiebedragen zijn incl. kledinggeld)

Uitschrijven kan met een opzeggingsformulier die op te vragen is bij de administratie of per email. Vermeld duidelijk de naam, voorletters en geboortedatum. Graag horen wij ook de reden waarop je het lidmaatschap beëindigd.

Als je bij aanvang van het seizoen lid bent van PH ben je lid voor het hele seizoen en ben je voor dat hele seizoen contributie verschuldigd.

De uitschrijfdatum is de laatste datum van het lopende seizoen 30 juni.

Sponsoring

Overig

U kunt de PH vertrouwenspersoon inschakelen via meldpunt@phalmelo.nl bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen omtrent:

Ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.

Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning.

Wie last heeft van een blessure kan voor een helpende hand terecht bij de sportmedische begeleiding van PH. Hiervoor is op de sportaccommodatie van PH een mooie ruimte ingericht, te vinden in unit 3 (achter de hoofdtribune). De ruimte bestaat uit een behandelkamer en een fitnessruimte. Dit biedt de mogelijkheid om blessures te goed behandelen, het geven van sport specifieke revalidatie in de fitnessruimte en spelers te begeleiden bij de revalidatie op het veld.

De sportmedische begeleiding is in het leven geroepen omdat PH Almelo haar leden optimaal wil ondersteunen in hun sportbeoefening. Dus als er kleine of beginnende blessures zijn, schroom niet om onze fysiotherapeuten / sportverzorgers op te zoeken voor het stellen van een diagnose, het behandelen en voorkomen van blessureleed. De sportmedische begeleiding is op 4 avonden in de week (dinsdag t/m vrijdag) aanwezig.

Indien een lid of stagaire een activiteit wilt organiseren dan kan hij/zij contact opnemen met de manager Activiteiten via activiteiten@phalmelo.nl. De activiteit moet club gerelateerd zijn. Indien hier twijfels over zijn, dan vraagt de manager Activiteiten het Algemeen Bestuur om een besluit. De manager Activiteiten mailt diegene vervolgens een formulier. (zie bijlage + invulvoorbeeld) toe dat ingevuld dient te worden.

Na retourneren van het formulier coördineert de manager Activiteiten het volgende:

  • Afstemming met de penningmeester  i.v.m. de kosten/opbrengsten
  • Reserveren van de benodigde ruimte. Bv: velden of het clubhuis
  • Afstemming met de vakgroep Horeca i.v.m. de gewenste binnen/buiten catering
  • Afstemming met de vakgroep Sponsoring  i.v.m. de mogelijke sponsoring
  • Afstemming met de vakgroep Communicatie  i.v.m. de gewenste communicatie
  • Na groen licht van de manager Activiteiten kan de organisator van de activiteit  aan de slag en weet iedereen wat er van hem verwacht wordt

Waar moet ik mijn vervoermiddel stallen?

Bij een bezoek aan ons sportcomplex moeten de vervoersmiddelen op onderstaande locaties gestald worden:

  • 2-wielers in de fietsen-/scooter stalling bij de entree.
  • Auto’s in de parkeervakken op de parkeerplaats aan de Veenelandenweg.

Van bovenstaande kan vanzelfsprekend in voorkomende gevallen afgeweken worden, maar alleen na afstemming met een lid van het Algemeen Bestuur.

Back To Top