skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop

Vertrouwenspersonen hebben bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak voor diegene die om hulp vraagt.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan seksuele intimidatie en agressie/geweld maar ook pesten en discriminatie. Eigenlijk alles wat ij niet wenst dat een ander je aandoet kan met de vertrouwenspersoon besproken worden. Een vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met je informatie om en heeft de plicht tot geheimhouding. Indien je last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met één n van beide vertrouwenspersonen. Zij zullen dan luisteren naar je klacht en/of probleem en samen met jou bepalen of en welke stappen je wilt ondernemen. Hierbij kun je denken aan:

  • Nagaan of bemiddeling wenselijk is en je daarbij ondersteunen;
  • Nagaan of je een klacht kunt indienen en je daarbij ondersteunen;
  • Je wijzen op de mogelijkheden van professionele hulpverlening;
  • Etc…

De vertrouwenspersoenen binnen de vereniging zijn Mona Stuivenberg en Heleen de Jong.

Bereikbaarheid vertrouwenspersonen: de vertrouwenspersonen zijn te bereiken via meldpunt@phalmelo.nl. Indien u een mail stuurt wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw informatie omgegaan.”

Helene de Jong
_MG_mona1
Back To Top