skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop

KLEDING PLAN update

Het bestuur van PH heeft besloten het Kleding Plan te gaan uitrollen in de winterstop van het aankomende nieuwe seizoen. Betekent concreet dat we de uitgifte van de nieuwe kleding in januari 2020 willen gaan realiseren. Er zijn 2 belangrijke redenen hiervoor:
1) het is altijd een drukte van jewelste vooraf het nieuwe seizoen m.b.t. uitlevering nieuwe voetbalkleding bij voetbal verenigingen. Ervaringen van andere clubs (o.a. ON) zijn heel positief wanneer je dit een half seizoen doorschuift.
2) Dat betekent tevens dat we de tijdsdruk kunnen verlagen, want anders hadden we al rond begin april een keuze moeten maken. We hebben vastgesteld dat er best veel moet worden geregeld (denk bijv. aan welke sponsoren komen op de shirts) en dat vergt ook allemaal meer tijd dan vooraf gepland.
Via dewebsite en overige communicatiekanalen worden jullie regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang!
Back To Top