skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
8e UPDATE CORONA CRISIS

8e UPDATE CORONA CRISIS

Sportvriend,

Hierbij wederom een update m.b.t. de Corona crisis.

•             Afgelopen week hebben we naast de trainingen voor de jeugd t/m
12 jaar ook de trainingen voor de jeugd vanaf 13 jaar hervat. Dit was best
wel spannend want hier moest de 1,5 meter-regel in acht worden genomen. Onze
oefenmeesters hadden zich goed voorbereid en konden daardoor een gevarieerde
training geven zoals op bijgaande foto-impressie te zien is.

•             De trainingen worden over het algemeen goed bezocht en
daardoor hebben we ook een behoorlijk zorgpunt. Ondanks dat iedereen met de
beste bedoelingen handelt komt het voor dat bij het halen en brengen het
protocol voor de ouders niet altijd wordt nageleefd. Afgelopen donderdag
heeft er rond 19:00 uur een controle plaatsgevonden door BOA’s waarbij in
hun optiek teveel mensen, te dicht bij elkaar stonden op het moment van het
halen van de kinderen. Ouders/verzorgers die met te veel personen en te
dicht bij elkaar staan kunnen bestraft worden met een boete van € 400,- (!).

Dit willen we vanzelfsprekend voorkomen, dus het dringende verzoek aan
iedereen om de spelregels uit het protocol (sportprotocol-ouders) na te komen,

met name:

o   Laat je kind zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie gaan
als hij/zij oud genoeg is;

o   Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

o   Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op
locatie;

o   Haal direct na de activiteit je kind op. Zorg ervoor dat dit moment zo
kort mogelijk is;

o   Hou in alle voorkomende gevallen de 1,5 meter-regel in acht.

•             De komende week gaan we bij de senioren inventariseren wat de
trainingsbehoefte is. I.g.v. voldoende vraag worden de trainingen gestart in
de week van maandag 18 mei.

•             Het clubhuis, administratie, kleedkamers en krachthonk blijven
voorlopig gesloten.

OVERIG PH NIEUWS

·         Renovatie kleedkamers

o   Het bestuur van PH heeft besloten de renovatie van de kleedkamers ‘on
hold’ te zetten. De Corona Crisis heeft een dusdanige impact op onze
liquiditeitspositie dat het niet verantwoord is om nu deze hoge uitgaven te
doen. De toekomst over wanneer en hoe we weer gaan voetballen is ook
ongewis. We missen daardoor substantiële inkomsten die niet worden
gecompenseerd. Hierdoor dreigt onze begroting voor het komende seizoen
negatief uit te vallen. We gaan wel kijken wat er minimaal moet gebeuren om
de kleedkamers zodanig te krijgen dat we er goed en schoon in kunnen
omkleden en dat er voldoende en warm water uit de douches komt. We houden
jullie hiervan op de hoogte.

·         Kledingplan PH

o   Ook hier speelt de Corona Crisis een belangrijke rol en is ons
oorspronkelijke plan in duigen gevallen. Het bestuur van PH en de
Kledingplan commissie hebben een keuze gemaakt voor het nieuwe tenue van
Craft. Daarbij hebben we gekeken naar design, comfort en duurzaamheid. Op
basis van die criteria is er een tenue gekozen waarbij we tevens het idee
hadden om onze rijke PH historie te raadplegen en terug te gaan naar 1916,
toen we in een geel/zwart gestreept shirt, witte broek en zwarte kousen zijn
gaan spelen. We hebben jullie gevraagd naar de voorkeur witte of zwarte
broek en het is duidelijk dat meer als 90% voor de zwarte broek kiest. Ook
is een inventarisatie van de maten per team opgevraagd. Wanneer gaan we weer
voetballen? 1 september? We zullen ervoor zorgen dat de nieuwe tenues voor
die datum aan ieder team ter beschikking wordt gesteld.

·         Nieuwe secretaris

o   Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Leon Woertman bereid is
gevonden om de functie van secretaris te gaan vervullen. Na de mededeling
van Fried Lubbers dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt is gezocht naar
een frisse wind in het bestuur. Wij denken deze in de persoon van Leon te
hebben gevonden. De komende maanden zal Leon ingewerkt worden en in de ALV
van 2020 zal zijn benoeming aan de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd.

·         Nieuwe Geelvink

o   Via onderstaande link vind je de nieuwe Geelvink met daarin onder andere
terugblikken van PH1, Dames 1 en PH2 op het zo abrupt geëindigde seizoen.
Ook vertelt Bart “B” Brama hoe het leven in Zwitserland is en laat Serkan
Baseren wat van zijn geheimen los.

https://issuu.com/lulof/docs/2201104_ph_geelvink-nr-4-2019-2020

·         TvdW

o   Er komen steeds meer inzendingen voor de Truc van de Week en ook op de
trainingen wordt er druk geoefend. De laatste truc is gewonnen door Rafael
Martos. De komende truc, de 6e alweer, wordt voorgedaan door El Capitano.

Tot de volgende keer en ondertussen: Blijf gezond & lief zijn!

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur s.v. PH – Almelo

Back To Top