skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
ALV (update: Met Foto’s): Renovatie Kleedkamers, Groene Cijfers En Jubilarissen In Het Zonnetje

ALV (update: met foto’s): renovatie kleedkamers, groene cijfers en jubilarissen in het zonnetje

Geen nieuwbouw, maar een renovatie van de huidige kleedkamers – te beginnen met kleedkamers 1 en 2. Dat was het belangrijkste nieuws op de drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van PH. Daarnaast werd Jeroen Looms officieel benoemd als nieuwe voorzitter.

Goed nieuws
Een goed-nieuws-show, zo is de Algemene Ledenvergadering van maandagavond het beste te omschrijven. Niet alleen is PH financieel weer gezond, na een jarenlange zoektocht is de club er bovendien in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden. De ALV stemde namelijk in met de benoeming van Jeroen Looms als nieuwe preses. Hiermee komt een einde aan een vier jaar durende voorzitterloze periode.

Renovatie kleedkamers
Een ander belangrijk agendapunt maandagavond was de renovatie/nieuwbouw van de kleedkamers. Het initiële plan was om te kiezen voor nieuwbouw, maar voortschrijdend inzicht heeft het bestuur anders doen besluiten. Fons Bruns (Bestuurslid Accommodatie): “Onder andere de dalende contributie-inkomsten, de gewijzigde situatie op de bouwmarkt (stijgende grondstofprijzen) en het veranderende douchegedrag bij de jeugd maakt dat renoveren momenteel de beste optie is.” Het bestuur gaat de renovatie gefaseerd uitvoeren. Bruns: “We beginnen met het aanpassen van kleedkamers 1 en 2, bij wijze van pilot project. Op die manier krijgen we inzicht in de kosten, materialen etc. Op basis van de kennis en ervaringen die we hier opdoen gaat we verder uitrollen naar kleedkamers 3 tot en met 8 en later 9 tot en met 12.”

Groene cijfers en contributieaanpassing
Een vast onderdeel van de ALV is een toelichting op de cijfers. Penningmeester Johan Rikhof: “Ondanks een kleine terugloop in ons ledenaantal staan we er rooskleurig voor. Het netto resultaat is positief en ook de liquiditeit is ruim voldoende. PH is financieel gezond.” De penningmeester gaf aan dat voor een aantal teams de contributie wordt aangepast. “Jo13, jo11, jo9, jo7 en 35/45+ gaan 10 euro (per jaar) meer betalen. Voor zaalvoetballers gaat de contributie met 14 euro (per jaar) omhoog. Op die manier zitten we meer op één lijn met de andere grote voetbalverenigingen in Almelo.”

Jubilarissen en Leden van verdienste
Zoals gebruikelijk op de ALV werd een aantal leden in het zonnetje gezet. Zo mogen Rita Ulenreef en Gea Kamphuis zich vanaf nu Lid van verdienste noemen. Zij ontvingen deze eervolle onderscheiding als dank voor jun jarenlange vrijwillige inzet. Daarnaast kregen de volgende jubilarissen een kleine attentie:

  • 25 jaar lid: Rick Marsman, Stanley Bomas, Remco Haghuis, Mike Laarman, Rick olde Olthof, Twan Haghuis, Dewi Perik, Chris Rikhof, Sander Eshuis, Duane Letteboer, Arjan Benjamins, Yorick Modderman en Gerard Krake.
  • 40 jaar lid: Christiaan van Mook en Freddy Bruggink.
  • 50 jaar lid: Jos Boerrigter, Nico Gierveld en Harry Spannenburg
  • 60 jaar lid: Hans Kok, Tom Hooymans, Nico Zalm en Harry Bruns

http://img.gg/EUvvNwJ 

Back To Top