skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
De PH-Energiemonitor

De PH-Energiemonitor

In de zomer van 2023 heeft PH nieuwe led-verlichting rondom de speelvelden aangebracht. Het doel hiervan is uiteraard om ons complex duurzamer te maken en minder geld aan energie uit te geven. Om deze doelstelling te kunnen volgen is een energie monitoringssysteem ingericht. Hierin zijn de maandelijkse verbruiksgegevens zichtbaar gemaakt en kunnen vergeleken worden vanaf januari 2021. Nieuwe meetgegevens worden tweemaandelijks aangevuld. Dat gaat voorlopig nog handmatig. We streven er echter naar dat dit binnen afzienbare tijd automatisch en fijnmaziger kan gebeuren.
Laten we met ons allen zuiniger omgaan met energie. Dat is goed voor onze portemonnee en aarde.

Hieronder zijn twee grafieken opgenomen. De eerste geeft het maandelijkse elektriciteitsverbruik in kWh met dagtarief aan. De tweede geeft het maandelijkse elektriciteitsverbruik in kWh met nachttarief weer.

Maandelijkse verbruikscijfers elektrisch (Dagtarief):

Opmerking: Het lijkt erop dat na de oplevering van de led-verlichting en vernieuwbouw van de kantine het elektriciteitsgebruik minder is. Dan in voorgaande jaren.

Maandelijkse verbruikscijfers elektrisch (Nachttarief):

Opmerking: In de maande juli en augustus 2023 is het verbruik opmerkelijk lager dan in de vergelijkbare periode in voorgaande jaren. Vermoedelijk als gevolg van het uitzetten van verschillende koelingen/vriezers.

M.v.g. Leo ten Tije, penningmeester svPH Almelo

Back To Top