skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Goed Nieuws Op De Ledenvergadering

Goed nieuws op de ledenvergadering

Weer veel goed nieuws vooral zichtbaar, namelijk een fantastisch verbouwd clubhuis, dat stond op de agenda van de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 20 oktober.

Vorig jaar was de parkeerplaats leeg en het fietsenrek vol omdat de brug over de Veenelandenweg dicht was in verband met onderhoud. Dit jaar was het andersom, de parkeerplaats was vol en het fietsenrek was leeg. De regen viel de hele dag met bakken uit de lucht. Maar binnen was het gezellig warm en druk want het was weer tijd voor de ledenvergadering.

Voorzitter Jeroen Looms opende de vergadering, bedankte iedereen die het afgelopen seizoen een bijdrage had geleverd aan PH, herdacht de ons ontvallen leden en sprak vol trots over alle goede ontwikkelingen op voetbal- en organisatorisch gebied maar ook met zorg over de uitdaging in het aantal vrijwilligers, ondanks dat er op alle gebieden grote groepen voor ons klaarstaan.

Jeroen nodigde de verschillende bestuursleden uit om een terugblik te geven op het jaar.

Op voetbalgebied veel goede ontwikkelingen, aldus Roy, veel posities goed gevuld, op en naast het veld, met name bij de jeugd en zeker ook de dames. 3 teams meer dan vorig jaar en weer 40 mini’s. Wat mist is een coördinator senioren niet-selectievoetbal, al jaren. Er zijn veel activiteiten georganiseerd, iedere vakantie een jeugdtoernooi, 3de editie van het Wout Brama toernooi, pupil en team van de week bij de thuiswedstrijden van het eerste en een succesvolle vrijwilligersavond. Ook wat zorgen, met name in de aantallen voetballers bij de junioren en de beide selectieteams. Hier gaat de voetbalafdeling de komende tijd aandacht aan geven.

Ook online zijn we goed zichtbaar, veel activiteiten op Instagram en Facebook, wekelijks wedstrijdverslagen van bijna alle jeugdteams en natuurlijk de zeer serieuze verslaglegging van de wekelijkse prestaties van PH ZA3.

De accommodatie

De grootste aandacht ging natuurlijk uit naar het volledig vernieuwde clubhuis. In recordtijd is deze zomer de volledige verdieping vernieuwd, nieuw plafond, nieuwe vloer, nieuwe bar, nieuw meubilair en aanpassingen zodat er meer ruimte is. Onder luid geklap worden alle vrijwilligers bedankt, waaronder de 2 bouwpastoren Erik en Mark. Ben vraagt de aanwezigen om mee te denken om het clubhuis nog wat meer een voetbalhuis te maken, want dat is nog wel een puntje van zelfkritiek. Naast het clubhuis is de verlichting op de velden 1, 2 & 3 aangepast naar LED, wat niet alleen besparend werkt maar ook duurzamer is. Daarnaast keek Ben nog terug op een grote lijst aan gerealiseerde verbeteringen de afgelopen 10 jaar, binnen en buiten is er enorm veel gedaan, kleedkamers  verbeterd, isolatie in de verschillende gebouwen, schilderwerk binnen en buiten, een fors verbeterde parkeerplaats, een nieuw hoofdveld, en de ramen richting het hoofdveld.

De financiën

Op financieel gebied heeft de penningmeester Leo ten Tije, met de hulp van Vrienden van PH de sponsorcommissie en de administratie PH goed door het seizoen geloodst. PH heeft wederom een positief jaarresultaat waarbij de groei van leden uiteraard helpt om de boel gezond te houden.  Leo merkt ook op dat de vele activiteiten goed bijdragen aan resultaten van PH, met name de Hollandse Avond en het Wout Brama toernooi worden genoemd. De vernieuwbouw heeft uiteraard enorm veel geld gekost. Dit is voor een belangrijk deel gespaard in de afgelopen jaren maar er is ook geld geleend.

Om de Ledenvergadering ook een competitief element te geven heeft The Swarm een pubquiz georganiseerd. U kent The Swarm niet? PH ZA 6 is wereldberoemd, letterlijk, tot aan Mauritius. De jongens lieten zien dat ze prima opvolgers zijn van de zelfbenoemd opperpubquizpresentator van PH, Eric Tigrinate. De winst werd opgeëist door Ben Lubbers, die de meeste vragen goed had, niet de enige in de familie Lubbers die opviel. Han Lubbers had slechts 3 vragen goed, van de 18.

Na deze onderbreking nam de voorzitter weer het woord en vroeg de aandacht voor de activiteitenagenda. Een volle agenda, leest u mee: (foto volgt)

Bestuurswisselingen, dankwoorden, jubilarissen en benoemingen

Er is niemand dit jaar aftredend maar besturen is vooruitkijken. Secretaris Leon Woertman heeft aangegeven na dit seizoen niet meer beschikbaar te zijn. Hij wordt opgevolgd door Tom Duindam, die onder applaus wordt aangenomen. Tom zal per direct aansluiten.

PH huldigt, zoals ieder jaar, met veel plezier haar jubilarissen, dit jaar weer een grote lijst.

25 jaar: Rik Meijer, Davey Groothedde, Lorenzo Zambito, Deniz Oztas, Peter van Gessel, Leo ten Tije en Michael Vroom

40 jaar: Niels, Leijsen, Ralph Eppink en Robin Assink

50 jaar: Raymond Gierveld, Frank Brummelhuis en Frans Otten

60 jaar: Gerard Engbersen, Rudi Raeimakers, Jan Cop en Eddy Aarninkhof

Vrijwilligers Robbie Goossens en Gerard Grothues zijn bedankt voor hun jarenlange bijdrage als vrijwilliger, zij hebben na afgelopen seizoen een punt gezet achter hun carrière van respectievelijk 40 en 20  jaar als vrijwilliger.

Ben Lubbers, Marcel Droste, Nico Zalm, Leo Jongsma, Marcel Lubbers, Rene Vogelzang, Mark Vrerink en Erik Meijer worden met bloemen en een attentie bedankt voor al hun werk afgelopen zomer bij de vernieuwbouw van het clubhuis.

Erik Meijer en Mark Vrerink worden voor al hun bouwwerkzaamheden in de afgelopen 25 jaar door de vergadering bedankt met de titel Lid van Verdienste. Erik en Mark zijn naast hun bouwwerkzaamheden ook actief geweest als grensrechter en leider, beide bij hun voetballende dochters, maar dat is toeval.

Foto’s:

 

Back To Top