skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Update Vervanging Toplagen Veld 2 & 3

Update vervanging toplagen veld 2 & 3

Edelgras is als aannemer uit de bus gekomen voor de vervanging van de toplagen bij PH Almelo. Samen met de gemeente Almelo, Edelgras en PH vindt er binnenkort een startbijeenkomst plaats om het hele proces en planning af te stemmen. De startdatum van 12 april voor het verwijderen van de bestaande toplagen gaan we niet halen en daarom kan er in de week van 12-17 april gewoon getraind worden op de velden 2 en 3. Zolang de doelen nog op de velden staan (zowel kleine als grote doelen) mag men gewoon op de velden 2 en 3 trainen. We zullen jullie tijdig informeren wanneer de doelen worden weggehaald. De einddatum van het hele project komt vooralsnog niet in gevaar en staat nog op eind mei.

Inmiddels is er een nieuw trainingsschema gemaakt op basis van de bezetting van alleen de velden 1 en 4. Dit schema kunnen jullie vinden op de website van PH (hier) en zal ook door de coördinatoren naar de leiders/trainers worden gecommuniceerd. Voor vragen en of aanpassingen hierover, s.v.p. contact opnemen met desbetreffende coördinator/leider.

Een capaciteitsbeperking van 2 velden betekent dat we een beetje moeten inschikken met elkaar. De wisseltijden zullen korter op elkaar zitten en dat betekent voor zowel het begin als het einde van de training dat we ons moeten aanpassen! We spreken het vertrouwen uit en weten zeker dat iedereen hier begrip voor kan opbrengen, want samen zijn we de vereniging; samen zijn we PH Almelo.

Back To Top